Univerzális nyelv


Megpróbáltam elképzelni a világot a nem olyan távoli jövőben, ahol az emberiség tudásának egy részét már mesterséges intelligenciák gyártják. Lassan az már megvalósulni látszik, hogy ezek a rendszerek valamilyen szinten értsék az emberek által írt szövegeket, ezekből mindenféle fogalmi gráfokat alkossanak, és azokból következtetéseket vonjanak le. Ez már az a fajta "gondolkodás", ami nekünk kell, amivel új dolgokat találhatnak fel nekünk, új összefüggésekre mutathatnak rá. A kérdés, hogy hogyan tudnának együttműködni ezek a rendszerek. Az a gond, hogy ilyen következtető rendszereket nagyon sokféleképpen lehet létrehozni. Egyesek lehet, hogy neurális háló alapúak lesznek, mások inkább szakértői rendszerek, megint mások talán genetikus algoritmusokkal "tenyésztik ki" a megoldásokat, stb. Tehát csak úgy a száraz adatokat nem vihetjük át egyik rendszerből a másikba az eltérő architektúra miatt. Ennél valami absztraktabb megoldás kell. Nálunk embereknél ugye ez a beszéd és az írás útján történik. Ha jobban meggondoljuk, ugyanaz a probléma. Nem lehet csak úgy az egyik ember agyából a másikba egy az egyben áttenni dolgokat, mert teljesen más a kialakítása. Ezért aztán beszédre vagy írásra fordítjuk gondolatainkat, amit a másik személy visszakódol a saját agyának valamilyen konfigurációjává. A tudós társadalomban például a publikációk, könyvek, stb. azok az eszközök, amik az információt átviszik. A "mesterséges tudósoknál" is készülhetnének publikációk, a kérdés az, hogy két gép között mennyire hatékony kommunikáció ez. A Google Translate által fordított szövegeken azért jól látszik, hogy az emberi szöveg értése nem olyan egyszerű egy gép számára. Sok információ veszhet el, sok mindent félreértelmezhet a gép. Ezt kiküszöbölendő, létre lehetne hozni valami mesterséges nyelvet, ami a természetes nyelvi struktúrákat pontosan, a gépek számára jól értelmezhetően tárolja. Olyat, amiben nincsenek logikátlan szabályok, kétértelműségek, a fogalmak pontos gráfját tartalmazza, a gépek által jól értelmezhető (XML, JSON, stb.) formában. Egy ilyen, a természetes nyelveket leképezni képes mesterséges nyelv nem csak a gépek közti kommunikációt könnyítené meg. Mivel bármely természetes nyelvről információ vesztés nélkül fordíthatnánk erre a mesterséges nyelvre, és onnan vissza valamilyen természetes nyelvre, ezért ha egyszer sikerül megalkotnunk egy ilyen nyelvet, és az oda-vissza fordító rendszereket, onnantól kezdve szinte tökéletesen tudnánk fordítani bármilyen nyelvről bármilyen nyelvre. Olyan megoldást is el tudnék képzelni, ahol a tartalom gyártó ember az általa írottakra ráereszti a fordítót. A fordító kérdéseket tesz fel, amivel egyértelműsíti a szöveget, és erre a mesterséges nyelvre fordítja. Így kerülne fel aztán a web-re, ahol azt már robotok is könnyen olvasni képesek, és az emberek is saját anyanyelvükön olvashatják. Így aztán két legyet üthetnénk egy csapásra, a tudás ilyenfajta ábrázolásával.

#blog